Jolo om beklädnad

Det vore inte rätt att fästa avseende vid vad folk har på sig,
men det vore orätt att inte lägga märke till det.
– Jan Olof Olsson (Jolo)